De tandprotheticus

Openingstijden

Maandag t/m donderdag
08.00 – 12.45 en 13.30 – 17.00

Vrijdag
08.00 – 12.45

De tandprotheticus, de specialist voor uw prothese

In de mondzorg zijn er drie wettelijk aangewezen zelfstandige eerste lijnzorgverleners;

 • de tandarts,
 • de mondhygiënist,
 • de tandprotheticus.

Eerste lijn zorgverlener betekent dat er geen verwijzing nodig is.

In tweede lijn is er de kaakchirurg , hier is wel een  verwijzing van één van de andere mondzorgverleners of van de huisarts nodig.

Daarnaast kan het zijn dat u in de praktijk behandeld wordt door bv een preventie assistente of een klinisch prothese specialist. Deze werken niet zelfstandig maar staan onder toezicht van één van de zorgverleners, die dan ook in de praktijk aanwezig moet zijn.
Daarnaast is er nog de tandtechnicus. Deze werkt op het tandtechnisch laboratorium en vervaardigd in opdracht van tandprothetici of tandartsen ,protheses maar ook kroon en brugwerk. De tandtechnicus is niet opgeleid om in de mond van de patiënt te werken.

Een tandprotheticus is dus de specialist in het aanmeten en vervaardigen van alle uit de mond te nemen prothetische voorzieningen.
Dit kan zijn de volledige prothese, deze wordt aangemeten en vervaardigd zonder dat daar een verwijzing van b.v. een tandarts voor nodig is.
In samenwerking of op verwijzing van een tandarts of implantoloog vervaardigt de tandprotheticus geheel zelfstandig ook partiële protheses, frameprotheses en overkappingsprotheses op wortels of implantaten het klikgebit.

Waarom moet u voor een tandprotheticus kiezen?

In allerlei beroepen ontstaan er specialismen.
Ook in de mondzorg ontstaan er specialismen. Werden in het verleden tandartsen nog heel breed opgeleid met onder andere uitgebreid in hun opleiding  het maken van een prothese, tegenwoordig is dit nog zo beperkt dat men uit eindelijk wel bevoegd is maar niet bekwaam.
De tandprotheticus is nu de specialist voor de prothese. De tandprotheticus volgt eerst een tandtechnische opleiding, Daarna volgt een vierjarige deeltijdopleiding bij de faculteit Gezondheidszorg van de Hogeschool Utrecht.

Vanaf het eerst bezoek tot plaatsen zal de tandprotheticus zelfstandig aan uw prothese werken. Hierbij bespreekt hij uw persoonlijke wensen.
Na een aantal bezoeken zal hij samen met u de in was gemaakte proefprothese beoordelen. De stand van de tanden, de esthetiek en de techniek worden daarbij nauwkeurig gecontroleerd. Veranderingen zijn nu nog mogelijk.
Als alles is goedgekeurd wordt de prothese afgemaakt en geplaatst.
Vanaf het eerste bezoek tot het plaatsen van een nieuw kunstgebit moet u rekenen op ongeveer zes bezoeken.
Nazorg en garantie zijn voor een tandprotheticus een vanzelfsprekende zaak.
Door het lidmaatschap bij de overkoepelende Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT)is er ook voorzien van een geschillencommissie.

Een extra zekerheid is dat leden van de ONT zijn aangesloten bij het SGM (Stichting Garantiefonds Mondzorg).

X

Corona

Onze praktijk is vanaf 28 april weer geopend voor reguliere behandelingen. De afspraak die we met u hebben staan gaat vanuit onze kant door.

Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38 C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?
 • Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te wassen met water en zeep of te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.

In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.
Indien u een reparatie aan een kunstgebit heeft dan dient u deze thuis al uit te nemen, schoon te maken en in een plastic zakje bij ons aan te bieden.