Tarieven

Openingstijden

Maandag t/m donderdag
08.00 – 12.45 en 13.30 – 17.00

Vrijdag
08.00 – 12.45

Tarieven

De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) stelt de tarieven vast voor de mondzorg. Verzekeraars proberen voor hun verzekerden afspraken te maken met zorgverleners over de te leveren zorg, de tarieven en de betalingsvoorwaarden.

Met een aantal verzekeraars hebben wij een overeenkomst getekend. Maar met een aantal zullen wij dat niet doen omdat de geboden overeenkomst geen toegevoegde waarde kent.

Tarievenlijst zal binnenkort geplaatst worden.

X

Corona

Onze praktijk blijft geopend voor reguliere behandelingen. De afspraak die we met u hebben staan, gaat vanuit onze kant door.

Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Heeft u huisgenoten/gezinsleden met corona, heeft u zelf corona of heeft u symptomen, dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

We vragen u om bij het betreden van onze praktijk een mondkapje te dragen en uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Hoe gaat een tandprotheticus om met Corona?

In tijden van corona gaan tandprothetici extra zorgvuldig te werk. Net als tandartsen en mondhygiënisten volgen tandprothetici de nieuwe Leidraad Mondzorg Corona. Deze Leidraad is een aanscherping van de reguliere richtlijnen voor infectiepreventie in de mondzorg waarin zorgvuldige hygiënemaatregelen staan beschreven. De opzet en inhoud van de Leidraad met aanvullende maatregelen is afgestemd met het RIVM, de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd en het ministerie van VWS.

Alle vormen van tandprothetische zorg evenals de mondzorg (medische contactberoepen) blijven toegankelijk tijdens de ‘harde lockdown’ die op 14 december 2020 door minister-president Rutte is afgekondigd. Bij het bieden van deze zorg vragen we ook uw medewerking. Voor meer informatie verwijzen we u naar kunstgebit.nl en onderstaande animatie.