De tandprotheticus

Openingstijden

Maandag t/m donderdag
08.00 – 12.45 en 13.30 – 17.00

Vrijdag
08.00 – 12.45

De tandprotheticus, de specialist voor uw prothese

In de mondzorg zijn er drie wettelijk aangewezen zelfstandige eerste lijnzorgverleners;

  • de tandarts,
  • de mondhygiënist,
  • de tandprotheticus.

Eerste lijn zorgverlener betekent dat er geen verwijzing nodig is.

In tweede lijn is er de kaakchirurg , hier is wel een  verwijzing van één van de andere mondzorgverleners of van de huisarts nodig.

Daarnaast kan het zijn dat u in de praktijk behandeld wordt door bv een preventie assistente of een klinisch prothese specialist. Deze werken niet zelfstandig maar staan onder toezicht van één van de zorgverleners, die dan ook in de praktijk aanwezig moet zijn.
Daarnaast is er nog de tandtechnicus. Deze werkt op het tandtechnisch laboratorium en vervaardigd in opdracht van tandprothetici of tandartsen ,protheses maar ook kroon en brugwerk. De tandtechnicus is niet opgeleid om in de mond van de patiënt te werken.

Een tandprotheticus is dus de specialist in het aanmeten en vervaardigen van alle uit de mond te nemen prothetische voorzieningen.
Dit kan zijn de volledige prothese, deze wordt aangemeten en vervaardigd zonder dat daar een verwijzing van b.v. een tandarts voor nodig is.
In samenwerking of op verwijzing van een tandarts of implantoloog vervaardigt de tandprotheticus geheel zelfstandig ook partiële protheses, frameprotheses en overkappingsprotheses op wortels of implantaten het klikgebit.

Waarom moet u voor een tandprotheticus kiezen?

In allerlei beroepen ontstaan er specialismen.
Ook in de mondzorg ontstaan er specialismen. Werden in het verleden tandartsen nog heel breed opgeleid met onder andere uitgebreid in hun opleiding  het maken van een prothese, tegenwoordig is dit nog zo beperkt dat men uit eindelijk wel bevoegd is maar niet bekwaam.
De tandprotheticus is nu de specialist voor de prothese. De tandprotheticus volgt eerst een tandtechnische opleiding, Daarna volgt een vierjarige deeltijdopleiding bij de faculteit Gezondheidszorg van de Hogeschool Utrecht.

Vanaf het eerst bezoek tot plaatsen zal de tandprotheticus zelfstandig aan uw prothese werken. Hierbij bespreekt hij uw persoonlijke wensen.
Na een aantal bezoeken zal hij samen met u de in was gemaakte proefprothese beoordelen. De stand van de tanden, de esthetiek en de techniek worden daarbij nauwkeurig gecontroleerd. Veranderingen zijn nu nog mogelijk.
Als alles is goedgekeurd wordt de prothese afgemaakt en geplaatst.
Vanaf het eerste bezoek tot het plaatsen van een nieuw kunstgebit moet u rekenen op ongeveer zes bezoeken.
Nazorg en garantie zijn voor een tandprotheticus een vanzelfsprekende zaak.
Door het lidmaatschap bij de overkoepelende Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT)is er ook voorzien van een geschillencommissie.

Een extra zekerheid is dat leden van de ONT zijn aangesloten bij het SGM (Stichting Garantiefonds Mondzorg).