Tarieven

Openingstijden

Maandag t/m donderdag
08.00 – 12.45 en 13.30 – 17.00

Vrijdag
08.00 – 12.45

Tarieven

De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) stelt de tarieven vast voor de mondzorg. Verzekeraars proberen voor hun verzekerden afspraken te maken met zorgverleners over de te leveren zorg, de tarieven en de betalingsvoorwaarden.

Met een aantal verzekeraars hebben wij een overeenkomst getekend. Maar met een aantal zullen wij dat niet doen omdat de geboden overeenkomst geen toegevoegde waarde kent.

Tarievenlijst zal binnenkort geplaatst worden.